2020. szeptember 23. (szerda)

Magyar falu

Információsfal

Kormányablak busz ügyfél...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy2020. szepte...

Felhívás parlagfű és egyéb allergén gyömnövény irtásra

Felhívás parlagfű és egy...

Tisztelt Lakosság! Az egészséghez való alapjog és az egész...

baz megyei kormanyhivatal

terkep-icon

Tolcsva

×

Figyelmeztetés

Nem sikerült betölteni az XML-fájlt

Felhívás parlagfű és egyéb allergén gyömnövény irtásra

Írta:  szerda, 05 augusztus 2020 09:59

Tisztelt Lakosság!


Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elszaporodását és virágzását meg kell akadályozni. A gyomnövények irtása jogszabályban meghatározott kötelező feladat.


Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján a termelő, illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.


Ezen túlmenően a törvény 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani!


Azzal szemben, aki fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, növényvédelmi bírság kiszabására (parlagfű esetében ezen kívül közérdekű védekezés elrendelésére) kerülhet sor. A bírság összege 15.000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. Közérdekű védekezés elrendelése esetén annak költségei is a földhasználót terhelik.

A fentieken túl az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlana előtti, az úttestig terjedő teljes terület (járda, zöldterület, árok) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról. Az önkormányzat a rendelkezésére álló személyi és anyagi kapacitással már egyre inkább csak a kiemelt közterületek, továbbá az intézményekhez tartozó területek rendben tartásáról tud gondoskodni.

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, rendszeres takarításáról is köteles gondoskodni az ingatlan tulajdonosa, használója.

A fenti kötelezettségek a tulajdonost akkor is terhelik, ha az ingatlan állandóan vagy időszakosan használaton kívül áll. Közös tulajdon esetében a tulajdonos társak egyetemlegesen felelősek.

A rendezett településkép kialakítása közös érdekünk, számítok az együttműködésükre!

T o l c s v a, 2020. augusztus 4.

                                                                                                             Szabó Ferenc s.k.

                                                                                                                   jegyző

tokaj-vilagorokseg

uszt-logo-trans

umft-logo-trans