2024. június 16. (vasárnap)

Kerékpár kölcsönzés

bicikli kolcsonzes

Tájékoztatjuk a kedves vendégeinket, hogy lehetőség van kerékpárbérlésre Tolcsván a Borászati Kultúra Házában.
Napi kölcsönzési díj: 2500 Ft, Helyi lakosoknak: 2000 Ft

A részletekről érdeklődjenek munkatársainktól az alábbi telefonszámok valamelyikén:

+36 47 384-217
+36 30 953-4438

szakkor banner 300x600 201028

Webkincstár

Babakotvenyes

Kép1 allampapir

Magyar falu

baz megyei kormanyhivatal

Információsfal

Pályázati kiírás közműve...

Tolcsva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a munka törv...

Tájékoztató hulladékgazdálkodási díjmentességről

Tájékoztató hulladékgazd...

Az elmúlt években jegyzői igazolás alapján az önkormányzat, ...

terkep-icon

Anyakönyvi kivonat kiadása (születési, házassági, halotti)

Írásbeli kérelemre, személyazonosság igazolásával történhet.

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul. Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halott vizsgálati bizonyítványon szerepel. Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, vagy önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor. Nyilatkozattételre csak törvényes örökös jogosult. Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár – mellékleteivel – átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a közjegyző adja át.

Haláleset anyakönyvezése

A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

Házassági név megváltoztatása

Személyesen benyújtott kérelemre indul (személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges).

Házasságkötési szándék bejelentése

A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötése

A házassági szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ahol később a házasságot megkötik. A házassági szándék bejelentése szóbeli. A külföldi állampolgár azonban az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető) előtt tett, hitelesített és hiteles magyar fordítással ellátott nyilatkozatával írásban is bejelentheti.

Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése

A magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, melyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján Adatlapot tölt ki. Az Adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz. (Budapest Főváros Kormányhivatala).

Külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, amelyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest Főváros Kormányhivatala).

Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár szülő személyesen terjeszti elő a kérelmét a bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest Főváros Kormányhivatala).

Születési családi és/vagy utónév megváltoztatása

Személyesen benyújtott kérelemre, (személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges) indul, kiskorú esetében törvényes képviselő jár el.

Apasági elismerő nyilatkozat

A nem házasságba születő gyermek esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni ahhoz, hogy a gyermek az apa nevére kerülhessen és a szülők közösen gyakorolhassák a szülői felügyeleti jogokat. Apai elismerő nyilatkozat tételére csak akkor kerülhet sor, ha apasági vélelem nem áll fenn.

tokaj-vilagorokseg

uszt-logo-trans

umft-logo-trans